responsive-image

DERMATOLOGIJA


je nauka o koži. Ona je jedinstvena specijalnost koja obuhvata medicinske i hirurške aspekte.Dermatolog se stara o bolestima u najširem smislu reči,kao i o nekim kozmetičkim problemima kože, kose i noktiju tako i o polno prenosivim bolestima.

Oboljenja kože su česta. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti čine čak 10% svih koji se jave za lekarsku pomoć.

Dermatologija kao nauka je značajno napredovala poslednjih decenija. Dermatolozi naše ordinacije prate najnovija istraživanja i dostignuća iz ove oblasti i primenjuju ih kako u postavljanju dijagnoze tako i u propisivanju terapije u želji da naši pacijenti imaju tretman kakav zaslužuju.